Werken accessoires, Werkkleding

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN CATEGORIES

De meest voorkomende verwondingen van de bovenste ledematen zijn in de eerste plaats mechanische schade, d.w.z. snijwonden, puncties en schaafwonden. De industrieën die in het bijzonder aan dergelijke bedreigingen worden blootgesteld, zijn onder meer: transport van objecten, metaal-, glas- of kunststofverwerking, bouw, voedingsindustrie, enz. Om uzelf effectief tegen deze bedreigingen te beschermen, moet u de juiste BESCHERMENDE HANDSCHOENEN kiezen Beschermende handschoenen zijn, vanwege de mate van risico waartegen ze beschermen, onderverdeeld in 3 basisgroepen: Licht mechanisch letsel – handschoenen die beschermen tegen verwondingen waarvan de effecten oppervlakkig zijn, bijv. schaafwonden, lichte snijwonden Matig ernstige mechanische verwondingen: bijv. snijwonden, schaafwonden, prikken. Ernstige mechanische verwondingen, bijv. prikken en snijden met scherpe messen met veel energie

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN CATEGORIEN

Beschermende handschoenen zijn, vanwege de mate van risico waartegen ze beschermen, onderverdeeld in 3 basisgroepen: Licht mechanisch letsel – handschoenen die beschermen tegen verwondingen waarvan de effecten oppervlakkig zijn, bijv. schaafwonden, lichte snijwonden Matig ernstige mechanische verwondingen: bijv. snijwonden, schaafwonden, prikken. Ernstige mechanische verwondingen, bijv. prikken en snijden met scherpe messen met veel energie.
Normen met betrekking tot de eisen voor beschermende handschoenen tegen mechanisch letsel 
PN-EN 388
Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s.

Beschermende handschoenen die beschermen tegen mechanische factoren zoals schaafwonden, snijwonden en perforaties, waarvan de effecten ernstiger dan oppervlakkig zijn. Snijbestendige handschoenen.
PN-EN 381
Vereisten voor handschoenen die beschermen tegen sneden door kettingzagen.
Handschoenen ontworpen om de handen te beschermen tegen het zagen van kettingzagen. Een handschoen die aan deze norm voldoet, dient voorzien te zijn van een pictogram met daarnaast een cijfer dat de beschermingsklasse aangeeft (van 0 tot 4), d.w.z. de kettingsnelheidsklasse waarbij de snijweerstand van de handschoenen is aangetoond.

PN-EN 1082

Handschoenen en armbeschermers ter bescherming tegen snij- en steekwonden door handmessen.
Handschoenen ontworpen om de handen te beschermen bij het werken met handmessen. Handschoenen die aan de eisen van deze norm voldoen, moeten worden gemarkeerd met een pictogram. Voor het pictogram worden geen letters of cijfers gebruikt.

PN-EN 14328

Handschoenen en armbescherming ter bescherming tegen snijwonden met gemotoriseerde messen.
Handschoenen ontworpen om de handen te beschermen bij het werken met zelfrijdende messen. In het geval van deze norm worden geen speciale grafische symbolen gebruikt om het soort gevaar aan te duiden.

Norma EN ISO 374:2016 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.-

-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).

-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.

-Modyfikacja piktogramu – zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.

-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

Nowa norma wprowadza 3 typy oznaczeń piktogramów: typ A, B i C.

Cyfry i litery określające parametry rękawicy przyjmują wartości wg poniższych zależności:

Norma EN 374:2013 - wymagania, oznaczenia.

Norma EN 374:2013 dopuszcza dwa rodzaje oznaczeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi w zależności od ich poziomu ochrony: 

Pełna ochrona chemiczna

Ograniczona ochrona chemiczna

Rękawice o pełnej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji oraz przy badaniu permeacji muszą wykazać czas przebicia minimum 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę, których listę przedstawiamy poniżej.

Kod literowy wybranych min. 3 substancji umieszczony zostaje pod piktogramem.

Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji (tzw. rękawice szczelne) ale nie zapewniają czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony chemicznej.

Rękawica taka może również skutecznie chronić przed określonymi substancjami chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja odporności danej rękawicy wydana przez producenta.

Lista 12-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:

Pozostałe oznaczenia rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi:

Piktogram informujący, że rękawica zapewnia również ochronę przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmy). Rękawice takie muszą posiadać wartość penetracji AQL 1,5 lub niższą.

Piktogram informujący, że rękawica spełnia dodatkowo określone wymagania w zakresie ochrony mechanicznej  EN 388

Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania rękawicy.

Norma EN ISO 374-1:2016 (Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

-Test przenikania zgodnie z normą EN 374-2:2014

-Test przenikania zgodnie z normą EN 16523-1:2015, która zastępuje normę EN 374-3

-Test zniszczeniowy (degradacji) zgodnie z normą EN 374-4:2013. 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.

-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).

-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.

-Modyfikacja piktogramu – zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.

-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

Sposób oznakowania rękawic chemioodpornych - 3 typy

TYP

WYMAGANIA

ZNAKOWANIE

TYP A

Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 6 substancji z listy

TYP B

Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 3 substancji z listy

TYP C

Czas przenikania min. 10 minut dla co najmniej 1 substancji z listy

Lista 18-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:2016

Nowelizacja normy rozszerzyła listę zdefiniowanych substancji testowych o 6 dodatkowych oznakowanych kolejno od litery M do T.

Norma EN ISO 374-5: 2016 – Rękawice chroniące przed przed mikroorganizmami

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami muszą przejść test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374-2:2014.

Jest możliwość deklaracji ochrony przed wirusami jeśli rękawice zostały przebadane zgodnie z ISO 16604:2004(metoda B).

Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami.

Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami oraz dodatkowo przed wirusami.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *